เกี่ยวกับเรา


ศูนย์บริบาลพิเศษดวงกมล


half-price ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยคุณดวงกมล นันทนรานนท์ และนพ.ธงชัย นันทนรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ/ แพทย์ประจำโรงพยาบาล โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยด้วยความเชี่ยวชาญ และความห่วงใย เสมือนหนึ่งท่านเป็นครอบครัวของเรา เราตระหนักดีว่าการดูแลผู้ป่วยต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญ และความเอาใจใส่ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในการฝึกอบรมผู้ช่วยพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะ ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บุคคลอันเป็นที่รักของท่านจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการพยาบาล นอกจากนี้ เรายังคัดสรรบุคลากรที่มีใจรักในการบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเอาใจใส่และรู้สึกอบอุ่นมากที่สุด ปัจจุบันศูนย์บริบาลพิเศษดวงกมลได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ โดยให้บริการดูแลผู้ป่วยในศูนย์มากกว่า 20 คนละมีผู้ช่วยพยาบาลประจำที่บ้านพักผู้ป่วยและโรงพยาบาลอีกกว่า 200 คน

http://clydecoastgolf.com/uncategorized/sunshine-and-easter-bunny-on-way-to-gourock/