บริการ

ศูนย์บริบาลพิเศษดวงกมลให้บริการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ โดยทีมงานและผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแล ผู้ป่วยโดยเฉพาะ โดยมีบริการทั้งในและนอกสถานที่สถานที่พักสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต อัมพฤกษ์ สมองเสื่อม ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด เป็นต้น โดยมีแพทย์และพยาบาลให้การตรวจรักษาทุกวัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ศูนย์ฯดวงกมล บริการส่งผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเฝ้าไข้ดูแลที่โรงพยาบาล และที่บ้านพักทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดอาหารและยา ทำกายภาพบำบัด บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย เช่น ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ทำแผล และทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากทางศูนย์ฯดวงกมลทั้งใน และนอกสถานที่ ได้แบบรายเดือน และรายวัน