การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

August 5, 2016

การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

โรคไตวายเรื้อรังเกิดขึ้นจากสาเหตุใด โรคไตวาย คือ ภาวะที่ไตทำงานผิดปกติ ปกติไตจะทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกทางปัสสาวะ ดังนั้น ภาวะไตวายก็คือ ภาวะที่ไตจะไม่สามารถขับของเสียรวมทั้งเกลือแร่ต่าง ๆ ออกมาทางปัสสาวะได้ ของเสียเหล่านั้นก็จะคั่งค้างอยู่ในกระแสเลือด ภาวะไตวายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2ชนิดคือไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรังไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยลงเช่นคนไข้มีอาการความดันโลหิตต่ำอยู่ในภาวะช็อกนานๆหรือคนไข้ที่เสียเลือดมากๆแต่ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้ไตกลับมาทำงานปกติได้ส่วนภาวะไตวายเรื้อรังนั้นเป็นโรคที่มีการทำลายของเนื้อไตอย่างช้าๆอย่างต่อเนื่องจนไตไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกต สาเหตุที่พบบ่อยในบ้านเราก็คือโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงโรคดังกล่าวถ้าได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องระดับน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตควบคุมได้ไม่ปกติทั้งสองโรคนี้ในระยะยาวจะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้ส่วนภาวะที่พบรองลงมาได้โรคไตอักเสบเรื้อรังโรคนิ่วในไตหรือการใช้ยาซึ่งมีพิษต่อไตบางอย่างโดยเฉพาะยาแก้ปวดเรามักจะซื้อยากินเองเป็นระยะเวลานานส่วนอาการของโรคไตวายเรื้อรังในระยะแรกนั้นของเสียในเลือดอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้อาจจะตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจำปีหรือเจาะเลือดพบว่าของเสียในเลือดขึ้นสูงบางรายอาจจะมีอาการผิดปกติเช่นบวมบริเวณใบหน้าบริเวณหน้าตาหรือบริเวณขาปัสสาวะผิดปกติเช่นลุกมาปัสสาวะบ่อยๆตอนกลางคืนเมื่ออาการไตวายเรื้อรังเป็นมากขึ้นจะทำให้มีอาการที่เด่นชัดเจนขึ้น ถ้าผู้ป่วยทราบว่าเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การตรวจพบในระยะแรกและให้การรักษาอย่างถูกต้อง นั้น จะทำให้สามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ ข้อควรปฏิบัติ คือ ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ที่พบบ่อย ๆ คือ คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเอง หรือไปรักษาด้วยยาจีน […]